De opgave voor de straatversiering is per 1 Juni gesloten.

Door het invullen gaat men ook akkoord met het reglement:

Informatie voor de deelnemers (wijken, buurten of straten) van de Grote Stadsfeesten straatversiering 2023

Het bestuur van Stichting Stadsfeesten Dokkum doet bij deze een oproep aan alle buurtverenigingen om hun straten te versieren. Het thema van de Grote Stadsfeesten 2023 is ‘Films en Series’. Dat kan al heel simpel met een paal en verlichting in de tuin, maar het mag natuurlijk veel uitbundiger. Versieren heeft altijd iets extra’s. Een mooie straatversiering heeft toch wel iets bijzonders en dat willen we graag benadrukken. Elke wijk, buurt of straat mag een versiering bedenken. Het is dé manier om met het gezin en/of de buren en misschien wel de hele straat in de stemming voor  de Grote Stadsfeesten te komen. En tevens creëer je er een mooi stukje sociale samenhang mee. De stad Dokkum wordt weer een bont en kleurrijk geheel dat iedereen natuurlijk graag wil zien. Er wordt daarom een speciale (fiets) route gemaakt die langs alle versierde gevels, tuinen en straten gaat. Deze tocht is zowel overdag als ’s avonds te maken, dus alle deelnemers worden opgeroepen hun creaties ook in het licht te zetten om er in de avonduren extra van te kunnen genieten. De drie mooiste straten kunnen rekenen op een unieke prijs. Geef je daarom snel op en probeer zoveel mogelijk buren, vrienden en familie bijeen te brengen om er een sfeervol geheel van te maken. Het bestuur van Stichting Stadsfeesten Dokkum wenst alle deelnemers veel succes en plezier toe bij de voorbereidingen en natuurlijk bij het feest. En voor de straatversiering: Maak d’r wat moois van!!

1. Opgave
Deelnemers aan de straatversiering kunnen zich inschrijven voor 1 juni 2023 via het opgaveformulier op www.stadsfeestendokkum.nl. Bij inzending van het inschrijfformulier verklaart u zich automatisch akkoord te gaan met de voorwaarden en zegt u toe dat de consequenties bij een eventuele overtreding worden aanvaard.

2. Jurering
Het bestuur van Stichting Stadsfeesten Dokkum stelt een onafhankelijke jury aan die alle opgegeven deelnemers op de volgende onderdelen beoordeelt:

A: Idee (actualiteit en originaliteit van de voorstelling)
B: Presentatie
C: Verzorging (aankleding van het geheel)
De straten worden op donderdag 22 juni 2023 vanaf 18.00 uur gejureerd door de jury. De
uitslag van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gereclameerd.

3. Prijzengeld en prijzenuitreiking
De prijsuitkering vindt plaats op vrijdagavond 23 juni om 21.00 uur op het podium op de Markt. Er zijn drie straatprijzen uit te reiken.
1e prijs: 250 euro
2e prijs: 150 euro
3e prijs: 100 euro

4. Veiligheid en voorwaarden straatversiering
Regels straatversiering tijdens Grote Stadsfeesten 2023. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een aantal regels voor de straatversieringen opgesteld. Het gaat dan om versieringen op, aan of  boven de openbare weg (slingers, vlaggetjes, ballonnen, poppen). Wij vragen u rekening te houden met de volgende regels:

– Bij het gebruik van steigerpijpen dienen deze in eigen grond te worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is mag maximaal één stoeptegel per pijp worden verwijderd en is het boren van gaten van normale omvang toegestaan.

– Voordat u met de graafwerkzaamheden begint, adviseren wij u een graafmelding te doen bij het Kadaster. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Hoe u dat kunt doen, leest u bij Klic-melding (https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie).

– Voor de aan te brengen versieringen boven de weg dient een minimale hoogte van 4,5 meter aangehouden te worden in verband met het doorgaande verkeer. De rijbaan dient in ieder geval vrijgehouden te worden.
– De versiering boven de openbare weg moet stevig, recht en strak worden aangebracht.
– De versiering mag niet in aanraking komen met elektrische geleidingen.
– De versieringen mag 1 week voor het begin van de Grote Stadsfeesten opgehangen worden. Deze moeten binnen 1 week na het einde van het feest verwijderd worden.
– De versieringen mogen niet tot gevolg hebben dat de bruikbaarheid van de openbare weg belemmerd wordt.
– Maak geen objecten aan bomen en struiken vast, anders dan met verwijderbare (zachte) materialen, zoals katoenen band en touw.
– Het aanbrengen van versiering aan eigendommen van derden mag alleen met toestemming van de eigenaren/rechthebbenden.
– Binnen 1 week na afloop van de carnaval dient de publieke ruimte weer in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De gaten moeten worden gedicht en de bestrating moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
– Aanwijzingen van de politie en/of de gemeente moet u direct opvolgen.

– Denk er ook aan dat u de brandkranen vrijhoudt. Deze brandkranen liggen meestal in de stoep en zijn afgesloten met een ijzeren deksel. Ze hebben het opschrift ‘brandkraan’ of ‘hydrant’.

5. (Fiets)route
Na 1 juni 2023 worden de deelnemende straten en de route bekend gemaakt op www.stadsfeestendokkum.nl.

6. Aansprakelijkheid
Stichting Stadsfeesten Dokkum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel aan derden en/of schade aan eigendommen van anderen toegebracht door deelnemers van de straatversiering.  Deelname aan de straatversiering is volledig voor eigen risico. Deelnemers aan de straatversiering blijven altijd persoonlijk aansprakelijk (of met hun wijk, buurt of straat) voor schade en/of letsel  dat aan derden wordt toegebracht. Eenieder die zich bezighoudt met het plaatsen van een boog of andere versieringen langs de openbare weg is verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgen. Daarom dient met zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren.

7. Geluid
Het geluidsniveau van de deelnemers dient acceptabel te zijn voor iedereen. Geluidsboxen gelieve niet op het publiek richten. Het geluid en dan met name het geluidsniveau van de deelnemers  dient afgestemd te zijn op de vertoonde voorstelling. Stichting Stadsfeesten Dokkum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een deelnemer, bij overschrijding van deze norm, uit te sluiten en de eventuele boete te verhalen op de deelnemer. We adviseren alle deelnemers om oordoppen te dragen om blijvende gehoorschade te voorkomen.

8. Reclame
Het voeren van reclame is niet toegestaan.

9. AVG-wetgeving
Stichting Stadsfeesten Dokkum organiseert diverse evenementen waarbij door onze eigen bestuur en door ons ingehuurde fotografen foto’s en filmopnames worden gemaakt van deelnemers en  toeschouwers. Deze beelden gebruiken wij voor verslaglegging. Het kan zijn dat u (on)bewust in beeld komt. De gemaakte foto’s en video’s worden gepubliceerd via gedrukte, sociale en online  mediakanalen. Wilt u niet op de foto? Geef dit dan door aan ons. Wilt u dat uw foto/het fragment wordt verwijderd? Stuur een bericht naar info@stadsfeestendokkum.nl, dan wordt het geplaatste materiaal, daar waar mogelijk, verwijderd. Stichting Stadsfeesten Dokkum draagt geen verantwoording voor foto’s en filmopnames door derden. Voor professionele foto’s en filmopnames wordt zonder schriftelijke aanvraag en goedkeuring door Stichting Stadsfeesten Dokkum ook geen toestemming gegeven. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn deelname,  bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

10. In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, beslist Stichting Stadsfeesten
Dokkum.